När ni väljer vilka profilprodukter ni ska satsa på är det en bra idé att börja med att sätta er ner och fundera över vem som ska få ta emot presenterna. Genom att göra en kort analys av vilka era kunder är kan ni anpassa produkterna efter deras behov och intressen, och på det sättet kan era profilprodukter få större effekt. Era kunder kommer att bli nöjda och glada, produkterna kommer att komma till nytta, och er marknadsföring kommer att få ett riktigt uppsving.

Hur gör man en målgruppsanalys?

För att ta reda på vilka era kunder är och vad de tycker om kan ni göra en enkel målgruppsanalys, antingen själva eller tillsammans med en byrå. Det kan vara så att ni redan har gjort en sådan i samband med att ni skrev er affärsplan då ni skulle starta ert företag, och i så fall kan ni naturligtvis använda er av den. I annat fall kan ni göra en analys genom att ställa er några enkla frågor.

  • Är era kunder andra företag eller är de privatpersoner?
  • Hur gamla är era kunder?
  • Vilket kön har era kunder?
  • Hur ser era kunders ekonomiska förhållanden ut?
  • Har era kunder några speciella intressen?

Genom att fundera över frågorna här ovan kan ni lära känna era kunder ännu bättre än vad ni redan gör. Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att kunden är en person, även om ni framförallt säljer era produkter eller tjänster till andra företag. Den som arbetar på företaget eller som driver bolaget är den ni ska vända er till i er marknadsföring.

Skapa personas

När ni har besvarat frågorna kan det vara bra att ta fram någonting som i marknadsföringskretsar kallas för personas. Det är inte så komplicerat som det kan verka, utan handlar bara om att skapa en ”modellkund”. Genom en persona skriver ni helt enkelt ner vem er typiska kund är, och vad han eller hon tycker om.