Om du driver ett mindre företag kan profilreklam, eller produktmedia som det också kallas, vara ett mycket effektivt sätt att bygga starka kundrelationer och skapa lojala band till dina kunder. Ofta tror man att man behöver ha en stor budget för att dra igång en marknadsföringskampanj, men så behöver det inte alls vara. Faktum är att man kan åstadkomma goda resultat med förhållandevis små medel om man väljer att använda sig av just produktmedia.

Små, exklusiva kollektioner

Det mindre företaget gör med största sannolikhet klokt i att inte trycka upp jättelika kollektioner som man sedan ”sitter fast” med. Istället är det att rekommendera att man fokuserar på att ta fram små, och därmed också mer exklusiva, kollektioner. Människan har en tendens att uppskatta det som finns i begränsad upplaga lite extra mycket, och därför kan det i många fall faktiskt vara en stor fördel att inte köpa in så många exemplar av de profilreklamprodukter som ni bestämmer er för. På det sättet kommer de som får ta del av er presentreklam att känna sig speciella och utvalda, och reklamen kommer att ha större effekt.

Genomtänkta produkter

När ni ska beställa profilprodukter är det viktigt att ni tänker igenom era val noga. Det är extra viktigt för det lilla företaget som har en begränsad budget att beställningen blir rätt och att produkterna blir som ni vill ha dem, eftersom det kostar pengar att göra felbeställningar. När ni ska välja produkter för er presentreklam bör ni fundera över vilka ni är, och vilka era kunder är. Vad kan ni skänka bort som både speglar ert bolag och det ni arbetar med, och som kommer att tilltala era kunder? Dessutom är det alltid bra att anpassa produktvalet efter årstid. Till exempel kan det vara väldigt lyckat att ge bort isskrapor mitt i vintern, men på sommaren har det mindre effekt.